Ανάπτυξη Έργων

Η Survey Digital Photovoltaics έχει στο ενεργητικό της υπηρεσίες ανάπτυξης για πάνω από 2 GW φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και τον Λίβανο από το 2006. Οι υπηρεσίες αφορούν την πλήρη αδειοδότηση γεωτεμαχίων για φωτοβολταϊκά έργα (greenfield PV), αλλά και αγοροπωλησίες εταιρειών SPV ώριμων έργων μετά από διεξοδική μελέτη επάρκειας σε τεχνικό, νομικό και οικονομικό επίπεδο. Για την περίοδο 2020-2023, η Survey Digital αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων 400MW στην Ελλάδα.

Σχεδίαση, Προμήθεια & Κατασκευή

Η Survey Digital Photovoltaics παρέχει υπηρεσίες Σχεδίασης, Προμήθειας και Κατασκευής για φωτοβολταϊκά πάρκα βιομηχανικής κλίμακας. Η Survey Digital Photovoltaics έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στην Αφρική και Μέση Ανατολή. Μεταξύ 2012 και 2018 η Survey Digital έχει κατασκευάσει 50 MW έργων σε Ελλάδα, Αφρική και Μέση Ανατολή, ενώ για την περίοδο 2020-2023, η Survey Digital Photovoltaics έχει υπογεγραμμένες συμβάσεις για την κατασκευή 400MW φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα.

Λειτουργία & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η Survey Digital Photovoltaics παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για φωτοβολταϊκά πάρκα βιομηχανικής κλίμακας 365 ημέρες/έτος, ενώ Συντήρηση παρέχεται τόσο προληπτικά όσο και διορθωτικά σε όλα τα υποσυστήματα της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Η Survey Digital Photovoltaics παρέχει υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για ένα χαρτοφυλάκιο έργων και συστημάτων άνω των 200MW παγκοσμίως.

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης

Η Survey Digital Photovoltaics έλαβε άδεια  από την Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ τον Ιούνιο του 2021, για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 500MW.

Βιομηχανικό net metering by SD

Η Survey Digital Photovoltaics προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων Net Metering φωτοβολταϊκών για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, μέσω της χρήσης συμψηφισμού κατανάλωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια υπηρεσία που ελαχιστοποιεί το κόστος της ενέργειας με εφαρμογή της ηλεκτρικής ιδιοκατανάλωσης και αφορά την αδειοδότηση, χρηματοδότηση, σχεδίαση, προμήθεια, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 3MW για βιομηχανικούς καταναλωτές.

Ανάπτυξη

Εύρεση αγροτεμαχίων και αδειοδότηση τους μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών, συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες και υπογραφή διμερών συμβάασεων (PPA) και λεπτομερής αξιολόγηση και ανάλυση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) της επένδυσης.

Σχεδίαση, Προμήθεια & Κατασκευή

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την σχεδίαση, προμήθεια του εξοπλισμού και κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου και την παράδοση του στον ιδιοκτήτη “με το κλειδί στο χέρι”.

Λειτουργία & Συντήρηση

Υπογράφουμε συμβόλαιο Ετήσιας συντήρησης του φωτοβολταϊκού σας σταθμού βιομηχανικής κλίμακας εγγυώντας την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου σας με την καθημερινή επίβλεψη και άμεση απόκριση.

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης

Ο ΦοΣΕ εκπροσωπώντας τις μονάδες ΑΠΕ αναλαμβάνει την καθημερινή υποβολή προσφορών έγχυσης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά.

Έργα EPC 2020 - 2022

"Έχουμε ως όραμα και στόχο το να αναπτύξουμε, να κατασκευάσουμε και να λειτουργήσουμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας, ώστε να βοηθήσουμε ενεργά στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και να αφήσουμε έναν καθαρότερο πλανήτη στις επόμενες γενεές"
Δρ. Κωστής Δανιηλίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Οι πιστοποιήσεις μας

Η Εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιήσεις από εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς

Η Εταιρεία Survey Digital Photovoltaics εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.
Go to Top