• Φ/Β σταθμός 500kW στον Βόλο Μαγνησίας
  • Φ/Β σταθμός 500kW στον Βόλο Μαγνησίας
  • Φ/Β σταθμός 500kW στον Βόλο Μαγνησίας

Βόλος Μαγνησία 2x400kW +1x500kW EPC

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάσεις για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 2 Φ/Β σταθμών 400kW και 1 Φ/Β σταθμού 500kW στον Βόλο Μαγνησίας. Τα έργα θα ξεκινήσουν κατασκευή τον Μάρτιο του 2021 και πρόκειται να παραδοθούν σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Znshine Solar Mono 440W, Inverters Sungrow 110kW.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top