Η Survey Digital ενσωμάτωσε στο χαρτοφυλάκιο της άλλο ένα έργο O&M συνολικής ισχύος 2.500kW στην περιοχή του Βόλου.