Η Survey Digital συνεχίζει με νέα συμβόλαια Development για 48 φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 500kw έκαστο.