Η Survey Digital συνεχίζει με νέα συμβόλαια Development για 48 έργα ισχύος 500kw έκαστο.