Ηλιακή Φωτοβολταϊκή Αθήνας Μον. ΙΚΕ 2x500kW EPC

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάσεις με την Ηλιακή Φωτοβολταϊκή Αθήνας Μον. ΙΚΕ, για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 2 Φ/Β σταθμών 500kW στα Σπάτα Αττικής. Τα έργα θα ξεκινήσουν κατασκευή τον Ιανουάριο του 2021 και πρόκειται να παραδοθούν σε λειτουργία αρχές Μαρτίου 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Trina Solar Mono 540W, Inverters Sungrow 110kW και 50kW.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top