Ύστερα από τον επιτυχημένο διαγωνισμό της ENEL, η Survey Digital επιλέγεται και πάλι για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μετατροπέων στο χαρτοφυλάκιο της Enel Green Power Ιταλίας 28MW.

Η Survey Digital παρέχει αυτή την υπηρεσία με επιτυχία από το 2012 και θα συνεχίσει τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια.