Η Survey Digital μέσω 4 θυγατρικών εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs), υλοποιεί σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος 183MW, το οποίο αποτελείται από 8 έργα ισχύος 6.00MW, 6.36MW, 3.48MW, 4.16MW, 10.07MW, 13.00MW, 44.64MW, 58.44MW και 40MW. Στα έργα αυτά, η Survey Digital συμμετέχει στα SPVs ως βασικός μέτοχος. Η χρηματοδότηση της ιδίας συμμετοχής 30% στα έργα έχει προέλθει από Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία, ενώ η χρηματοδότηση του 70% προέρχεται από την Alpha Bank. Το συνολικό επιχειρηματικό πλάνο ανέρχεται στα €104 εκ.