Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε. είναι ελληνική εταιρία με μακρά ιστορία στον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Δραστηριοποιείται από το 2006 στην ανάπτυξη, σχεδίαση, προμήθεια, κατασκευή, διαχείριση φωτοβολταϊκών πάρκων, τεχνική υποστήριξη μετατροπέων και συστημάτων SCADA, καθώς και στην λειτουργία & συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας.

Μηχανικός Πεδίου ( Field Service Engineer)

Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε., ραγδαία αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Προμήθεια, Κατασκευή, Λειτουργία & Συντήρηση αλλά και Φορέας Εκπροσώπησης φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας, αναζητά συνεργάτη με σκοπό να στελεχώσει τη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης (O&M) Φ/Β έργων.

Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη από την Great Place To Work (2022-2023) και προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη σε ένα εκθετικά αυξανόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε. αναζητά  Μηχανικούς Πεδίου (Field Service Engineers)

 • (3 θέσεις) με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας στην (Δυτική Πελοπόννησο)
 • (2 θέσεις) με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας (Θεσσαλία)
 • (3 θέσεις) με έδρα την Αθήνα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Η άδεια ηλεκτρολόγου ‘Α Τάξης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και ως μέλος μιας ομάδας.
 • Καλό επίπεδο αγγλικών.
 • Όρεξη για συνεργασία και προθυμία για εκμάθηση.
 • Δυνατότητα ταξιδιών.
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β’ Κατηγορίας.
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση σε Φωτοβολταϊκά έργα-εγκαταστάσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Θέση καριέρας – μόνιμης στελέχωσης της εταιρείας με πρόσληψη αορίστου χρόνου.
 • Επιχειρηματική και φιλική νοοτροπία συνεργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο.
 • Πιστοποίηση στο ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (ΕΝ50110-1).
 • Πολυτελές εργασιακό περιβάλλον με χρήση συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
 • Δυνατότητα εξέλιξης.

Αν ψάχνετε για ένα δυναμικό περιβάλλον, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ: hr@survey-digital.com

Μηχανικό Μελετών (EPC Engineer )

Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε., ραγδαία αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Προμήθεια, Κατασκευή, Λειτουργία & Συντήρηση αλλά και Φορέας Εκπροσώπησης φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας, αναζητά συνεργάτη με σκοπό να στελεχώσει τη ΔιεύθυνσηΜελετών & Κατασκευής (EPC) Φ/Β έργων.

Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη από την Great Place To Work (2022-2023) και προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη σε ένα εκθετικά αυξανόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε. αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, μελετών και κατασκευής σε Φωτοβολταϊκά έργα-εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Εμπειρία στο χώρο της ενέργειας και ΦΒ εγκαταστάσεων θα συνεκτιμηθεί.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Μηχανικό με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, μελετών και κατασκευής σε Φωτοβολταϊκά έργα-εγκαταστάσεις στην Ελλάδα
 • Εκπόνηση Μελετών και σχεδίων έργου.
 • Υποστήριξη (back office) διαδικασιών πριν και μετά την κατασκευαστική περίοδο.
 • Προγραμματισμός παραδοτέων και εκτίμηση κόστους
 • Εκτίμηση υλικών, εξοπλισμού βάση προδιαγραφών
 • Παρακολούθηση συμμόρφωσης με κανονισμούς και πρότυπα κατασκευών και ασφαλείας
 • Διαχείριση μέσων/πόρων υλοποίησης εφαρμογών και κατασκευής .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ (ή συναφούς αντικειμένου)
 • Μέλος ΤΕΕ
 • Γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού Φ/Β συστημάτων (Autocad, PVsyst)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Μερική δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών.
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Θέση καριέρας – μόνιμης στελέχωσης της εταιρείας.
 • Επιχειρηματική και φιλική νοοτροπία συνεργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο.
 • Πολυτελές εργασιακό περιβάλλον με χρήση συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
 • Δυνατότητα εξέλιξης.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Παροχές εταιρικού αυτοκίνητου, τηλεφώνου, κτλ. για έκτος έδρας εργασίες

Αν ψάχνετε για ένα δυναμικό περιβάλλον, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ: hr@survey-digital.com