Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε. είναι ελληνική εταιρία με μακρά ιστορία στον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Δραστηριοποιείται από το 2006 στην ανάπτυξη, σχεδίαση, προμήθεια, κατασκευή, διαχείριση φωτοβολταϊκών πάρκων, τεχνική υποστήριξη μετατροπέων και συστημάτων SCADA, καθώς και στην λειτουργία & συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας.

Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε. είναι ελληνική εταιρία με μακρά ιστορία στον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Δραστηριοποιείται από το 2006 στην ανάπτυξη, σχεδίαση, προμήθεια, κατασκευή, διαχείριση φωτοβολταϊκών πάρκων, τεχνική υποστήριξη μετατροπέων και συστημάτων SCADA, καθώς και στην λειτουργία & συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πεδίου ( Field Service Engineer)

Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε., ραγδαία αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Προμήθεια, Κατασκευή, Λειτουργία & Συντήρηση αλλά και ως Φορέας Εκπροσώπησης φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας, αναζητά Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Πεδίου (Field Service Engineers), με σκοπό να στελεχώσει την Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης. Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη από την Great Place To Work (2022-2025) και προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη σε ένα εκθετικά αυξανόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Οι θέσεις είναι 2  με έδρα την ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων-Καρδίτσας-Λαμίας (Θεσσαλία).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Κάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου ‘Α Ειδικότητας (προαιρετικό)
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και ως μέλος μιας ομάδας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Καλό επίπεδο αγγλικών
 • Όρεξη για συνεργασία και προθυμία για εκμάθηση
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β’ Κατηγορίας
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση σε Φωτοβολταϊκά έργα-εγκαταστάσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Θέση καριέρας – μόνιμης στελέχωσης της εταιρείας με πρόσληψη αορίστου χρόνου.
 • Επιχειρηματική και φιλική νοοτροπία συνεργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο.
 • Πιστοποίηση στο ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (ΕΝ50110-1).
 • Δυνατότητα εξέλιξης.

 

Αν ψάχνετε για ένα δυναμικό περιβάλλον, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ: hr@survey-digital.com

Μηχανικός Πεδίου ( Field Service Engineer)

Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε., ραγδαία αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Προμήθεια, Κατασκευή, Λειτουργία & Συντήρηση αλλά και Φορέας Εκπροσώπησης φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας, αναζητά συνεργάτες με σκοπό να στελεχώσει τη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης (O&M) Φ/Β έργων.

Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη από την Great Place To Work (2023-2024) και προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη σε ένα εξαιρετικά αυξανόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Αναζητούμε Μηχανικούς Πεδίου (Field Service Engineers) με έδρα την Αθήνα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Η άδεια ηλεκτρολόγου ‘Α ειδικότητας 4ης ομάδας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και ως μέλος μιας ομάδας
 • Καλό επίπεδο αγγλικών
 • Όρεξη για συνεργασία και προθυμία για εκμάθηση
 • Δυνατότητα ταξιδιών. Δίπλωμα Οδήγησης Β’ Κατηγορίας
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση σε Φωτοβολταϊκά έργα-εγκαταστάσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Θέση καριέρας – μόνιμης στελέχωσης της εταιρείας με πρόσληψη αορίστου χρόνου.
 • Επιχειρηματική και φιλική νοοτροπία συνεργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο.
 • Πιστοποίηση στο ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (ΕΝ50110-1).
 • Πολυτελές εργασιακό περιβάλλον με χρήση συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
 • Δυνατότητα εξέλιξης.

 

Αν ψάχνετε για ένα δυναμικό περιβάλλον, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ: hr@survey-digital.com