Η Survey Digital  ανακοινώνει τον ισολογισμό για το 2014.