Η Survey Digital ολοκληρώνει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα για επιδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ). Η τελική επιδότηση ανέρχεται σε € 69.635 από  την αρχική επιχειρηματική πρόταση ύψους €151.894.