Η Survey Digital και η Sicon Power Company (CSPC), μια εταιρεία του Consolidated Contractors Group (CCC), υπογράφει συμφωνία για την εποπτεία των ηλεκτρικών έργων ενός χαρτοφυλακίου υβριδικών EPC μεγέθους  16,6MW στην Μαυριτανία-Αφρική. Η Survey Digital θα παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, προελέγχου και προμήθειας, καθώς και τοπική επίβλεψη των ηλεκτρικών έργων σε 8 επιμέρους τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα σε απομονωμένες κοινότητες με μικρά δίκτυα ηλεκτροδότησης.