Η Survey Digital έκανε την προμήθεια και πλήρη διαχείριση  των συστημάτων  SCADA και των μετεορολογικών σταθμών για το χαρτοφυλάκιο 16.6MW Mauritania της MASDAR / SOMELEC, για λογαριασμό της CCC. Τα συστήματα SCADA υλοποιούνται από τους  διακομιστές Powertrack της  AlsoEnergy, που ενεργούν  τοπικά σε κάθε πάρκο. Τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν τα δεδομένα τηλεμετρίας τους μέσω ενός κοινόχρηστου cloud και παρακολουθούν την παραμετροποίηση των υβριδικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ελέγχου εξοικονόμησης καυσίμου SMA FSC.