Η Survey Digital Photovoltaics συμβολαιοποιείται για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) για 16 νέα έργα 400kW, 500kW και 1MW. Αφορά έργα τα οποία θα κατασκευαστούν από Νοέμβριο 2022 μέχρι και το Μάρτιο 2023.