Σχεδίαση, Προμήθεια & Κατασκευή

Η Survey Digital παρέχει υπηρεσίες Σχεδίασης, Προμήθειας και Κατασκευής για φωτοβολταϊκά πάρκα βιομηχανικής κλίμακας. Η εταιρία κατέχει εμπειρία EPC ύψους 52MW εγκατεστημένης ισχύος παγκοσμίως (33MW Ελλάδα,17MW Μαυριτανία, 2.3MW Ερυθραία), ενώ ήδη έχει συμβολαιοποιημένο ένα χαρτοφυλάκιο  315 MW για την περίοδο 2019-2021. Όλες μας οι υπηρεσίες διενεργούνται με γνώμονα τα Σύστηματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001.

Ανάπτυξη

Η Survey Digital έχει στο ενεργητικό της υπηρεσίες ανάπτυξης για πάνω από 1.3 GW φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και τον Λίβανο από το 2006. Οι υπηρεσίες αφορούν την πλήρη αδειοδότηση γεωτεμαχίων για φωτοβολταϊκά έργα, αγορά εταιρειών SPV ώριμων έργων μετά από διεξοδική μελέτη επάρκειας σε τεχνικό, νομικό και οικονομικό επίπεδο, την σχεδίαση, την προμήθεια, την κατασκευή και την επίβλεψη της κατασκευής ως διαχειριστής έργου.

Λειτουργία & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η Survey Digital παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για χαρτοφυλάκιο μεγαλύτερο των 200MW για φωτοβολταϊκά πάρκα βιομηχανικής κλίμακας σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Οι υπηρεσίες λειτουργίας παρέχονται 365 ημέρες / έτος, ενώ η Συντήρηση παρέχεται τόσο προληπτικά όσο και διορθωτικά σε όλα τα υποσυστήματα της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Όλες μας οι υπηρεσίες διενεργούνται με γνώμονα τα Σύστηματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001.

Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης κατασκευαστών φωτοβολταϊκών συστημάτων

H Survey Digital λειτουργεί ως τοπικός τεχνικός αντιπρόσωπος με κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και προμήθεια συστημάτων και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους μετατροπέων καθώς και για τα συστήματα SCADA. Η Survey Digital παρέχει 24ώρη ανταπόκριση σε υπηρεσίες διορθωτικής και προληπτικής συντήρησης  για κεντρικούς μετατροπείς  ABB, Power-One, Satcon, Sungrow και Fronius καθώς και για συστήματα Also Energy SCADA. Επιπλέον η Survey Digital  παρέχει ειδικευμένες υπηρεσίες για μετατροπείς SMA, Bonfiglioli και  Santerno.

Contact us

We would be glad to discuss your project!

For more information about our services feel free to contact us
Contact us

Οι πελάτες μας :