Συμμετοχή του CEO της Survey Digital Photovoltaics στην ημερίδα Bravo 2022 – Best Practices Meeting Points – θεματική «GOVERNANCE & MARKET»