Ο CEO της Survey Digital Photovoltaics, καλεσμένος της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την δημιουργία της πλατφόρμας Sandbox.