Η Hanergy και η Survey Digital υπογράφουν σύμβαση διάρκειας 5 ετών για  διορθωτική και προληπτική συντήρηση των κεντρικών μετατροπέων του ελληνικού χαρτοφυλακίου Φ/Β συστημάτων. Η συνεργασία αφορά πέντε επιμέρους φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος  5,5MW, 2MW στη Βοιωτία με Power-One Ultra 1040, 2MWs στην Ημαθία με Power-One Ultra 1040, 2 × 500 kW στην Καρδίτσα με Fronius Agilo 100 και 500kW στην Τρίκαλα με το Fronius Agilo 100.