Η Survey Digital επεκτείνει τη συνεργασία της με την Solar FM για τη συντήρηση των κεντρικών μετατροπέων του συνολικού χαρτοφυλακίου της Solar Cells στην Ελλάδα. Αυτό το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τώρα 13,3MW Satcon, 2MW Sungrow, 1MW Bonfiglioli, και 4,4MW μονάδες μετατροπέων Santerno.