Σύμπραξη υπηρεσιών με Fronius

Η Survey Digital γίνεται συνεργάτης της Fronius Service στην Ελλάδα. Η Survey Digital θα παρέχει διορθωτική συντήρηση και ανταλλακτικά στους μετατροπείς της Fronius. Επίσης, η Survey Digital είναι πιστοποιημένη για την παροχή εξειδικευμένης προληπτικής συντήρησης στα συστήματα inverter της Fronius.

Read More »

Συντήρηση μετατροπέων για τους κεντρικούς μετατροπείς της εταιρείας Hanergy στην Ελλάδα

Η Hanergy και η Survey Digital υπογράφουν σύμβαση διάρκειας 5 ετών για  διορθωτική και προληπτική συντήρηση των κεντρικών μετατροπέων του ελληνικού χαρτοφυλακίου Φ/Β συστημάτων. Η συνεργασία αφορά πέντε επιμέρους φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος  5,5MW, 2MW στη Βοιωτία με Power-One Ultra 1040, 2MWs στην Ημαθία με Power-One Ultra 1040, 2 × 500 kW στην Καρδίτσα με

Read More »

Κοινοτική χρηματοδότηση από την ΕΕ για την Survey Digital

Η Survey Digital ολοκληρώνει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα για επιδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ). Η τελική επιδότηση ανέρχεται σε € 69.635 από  την αρχική επιχειρηματική πρόταση ύψους €151.894.

Read More »

Συντήρηση μετατροπέων για 20.7MW χαρτοφυλακίου της Solar Cells

Η Survey Digital επεκτείνει τη συνεργασία της με την Solar FM για τη συντήρηση των κεντρικών μετατροπέων του συνολικού χαρτοφυλακίου της Solar Cells στην Ελλάδα. Αυτό το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τώρα 13,3MW Satcon, 2MW Sungrow, 1MW Bonfiglioli, και 4,4MW μονάδες μετατροπέων Santerno.

Read More »

Τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις για λογαριασμό της Also Energy

Η Survey Digital and η AlsoEnergy ανακοινώνουν  συνεργασία για πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη στην περιοχή της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Για την AlsoEnergy, τον κορυφαίο ανεξάρτητο προμηθευτή παρακολούθησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη Βόρεια Αμερική, αυτή η εταιρική σχέση είναι μια ευκαιρία να επεκταθεί η διεθνής κάλυψη πωλήσεων και υποστήριξης. Η AlsoEnergy έχει επεκτείνει την διεθνή

Read More »

Μαυριτανία 16,6 MW Σχεδιασμός και Κατασκευαστική Εποπτεία

Η Survey Digital και η Sicon Power Company (CSPC), μια εταιρεία του Consolidated Contractors Group (CCC), υπογράφει συμφωνία για την εποπτεία των ηλεκτρικών έργων ενός χαρτοφυλακίου υβριδικών EPC μεγέθους  16,6MW στην Μαυριτανία-Αφρική. Η Survey Digital θα παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, προελέγχου και προμήθειας, καθώς και τοπική επίβλεψη των ηλεκτρικών έργων σε 8 επιμέρους τοποθεσίες σε ολόκληρη

Read More »

Enel Green Power Satcon Χαρτοφυλάκιο Ιταλίας

Η Enel Green Power Ιταλίας και η Survey Digital επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για το  χαρτοφυλάκιο 27,7MWs εγκατεστημένων μετατροπέων Satcon στις τοποθεσίες Altomonte, Nola, Deruta και Strambino.

Read More »

Πλήρης ανάθεση 16.6MW στη Μαυριτανία

Η Survey Digital παρέχει πλήρη διαχείριση στα 8 πάρκα της MASDAR / SOMELEC συνολικού ύψους 16,6MW στην Μαυριτανία- Αφρική. Οι υπηρεσίες ανάθεσης αφορούν τη διαχείριση των μετατροπέων και υβριδικών  SCADA, μεσαίας τάσης και επίβλεψη θερμοκρασίας για την επίτευξη της ισορροπίας των συστημάτων.

Read More »

Μαυριτανία 16,6MW SCADA

Η Survey Digital έκανε την προμήθεια και πλήρη διαχείριση  των συστημάτων  SCADA και των μετεορολογικών σταθμών για το χαρτοφυλάκιο 16.6MW Mauritania της MASDAR / SOMELEC, για λογαριασμό της CCC. Τα συστήματα SCADA υλοποιούνται από τους  διακομιστές Powertrack της  AlsoEnergy, που ενεργούν  τοπικά σε κάθε πάρκο. Τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν τα δεδομένα τηλεμετρίας

Read More »