Η Survey Digital υπέγραψε νέα συμβόλαια Development για επτά έργα ισχύος 500kw έκαστο,  τέσσερα έργα ισχύος 100kw έκαστο και 1 MW.