Η Survey Digital υπέγραψε νέα συμβόλαια Development για τρία έργα ισχύος 500kw έκαστο.