Η Survey Digital γίνεται συνεργάτης της Fronius Service στην Ελλάδα. Η Survey Digital θα παρέχει διορθωτική συντήρηση και ανταλλακτικά στους μετατροπείς της Fronius. Επίσης, η Survey Digital είναι πιστοποιημένη για την παροχή εξειδικευμένης προληπτικής συντήρησης στα συστήματα inverter της Fronius.