Η Survey Digital παρέχει ετησίως υπηρεσίες συντήρησης για εγκαταστάσεις ισχύος 2x100kW στη Μεσσηνία