Τα Έργα μας

Υπό Κατασκευή Έργα

DOMOKOS Project 29MW

Ιδιοκτησία: REA ENERGY COMMUNITY Ltd & IAPETOS ENERGY COMMUNITY Ltd

Cluster Έργων 26x1MW + 6x500kW

Manufacturer: Survey Digital

Date: 2022

"ΣΥΜΣΕΙΡΕΙΚΑ", Καρδίτσα

Ιδιοκτησία: Kira Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,75kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Trina – 535Watt

Αντιστροφείς: Inverters: Sungrow SG110kW & SG50kW

Construction and maintenance

Manufacturer: Survey Digital

Date: 2022

"Loutses 2", Λάρισα

Ιδιοκτησία: Pia Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,42kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Trina – 535Watt

Αντιστροφείς: Inverters: Sungrow SG110kW & SG50kW

Construction and maintenance

"FATSA", Κατερίνη

Ιδιοκτησία: Fatsa Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498.55kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 650Watt

Inverters: Sungrow SG110kW & SG50kW

"SAAK", Κατερίνη

Ιδιοκτησία: Saak Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498.55kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 650Watt

Inverters: Sungrow SG110kW & SG50kW

"OPIA", Βόλος

Ιδιοκτησία: Opia Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498.55kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 650Watt

Inverters: Sungrow SG110kW & SG50kW

"KOULIDAS", Μαρκόπουλο

Ιδιοκτησία: MEIS ENERGY COMMUNITY

Ισχύς: 999.53kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 660Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG250kW

"KONTRA", Μαρκόπουλο

Ιδιοκτησία: MEIS ENERGY COMMUNITY

Ισχύς: 999.9kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 660Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG250kW

"VAZA", Μαρκόπουλο

Ιδιοκτησία: MEIS ENERGY COMMUNITY

Ισχύς: 340.3kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 660Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW

"KOUMESXEZA KT", Θήβα

Ιδιοκτησία: SOLAR VENTURE 14

Ισχύς: 499.62kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 660Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW 

"KOUMESXEZA SO", Θήβα

Ιδιοκτησία: SOLAR VENTURE 14

Ισχύς: 499.62kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine – 660Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

"MISORACHI", Θήβα

Ιδιοκτησία: MISORACHI ENERGY

Ισχύς: 499.76kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 545Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

"SPILIALEZA", Μαρκόπουλο

Ιδιοκτησία: MEIS ENERGY COMMUNITY

Ισχύς: 999.9kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 660Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG250kW

"PRISILIMES", Μαρκόπουλο

Ιδιοκτησία: MEIS ENERGY COMMUNITY

Ισχύς: 999.9kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 660Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG250kW

"SXOINEZA", Αλιάρτος

Ιδιοκτησία: SURVEY SUN

Ισχύς: 4999.76kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 545Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

"SPILAKI", Θήβα

Ιδιοκτησία: SOLAR VENTURE 13

Ισχύς: 399.49kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 545Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

"KINETA", Θήβα

Ιδιοκτησία: SOLAR VENTURE 12

Ισχύς: 499.76kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine-545Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

"LOUTSA", Θήβα

Ιδιοκτησία: SOLAR VENTURE 14

Ισχύς: 499.76kW

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Znshine- 545Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

Η Survey Digital Photovoltaics την περίοδο 2020 – 2023 θα έχει κατασκευάσει 54 φωτοβολταϊκά πάρκα βιομηχανικής κλίμακας σε Πανελλαδικό Ιστό.

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Μάιος 2022

Θέση "ΚΑΦΕΖΩ", Λειβαδιά

Ιδιοκτησία: Sun Voiotia Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 399,1kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Znshine – 650Watt

Αντιστροφείς: Sungorw SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Απρίλιος 2022

Θέση "ΣΚΑΛΩΜΑ", Ναύπακτος

Ιδιοκτησία: Fotovoltaika Parka Fokidos Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 428,72kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Znshine – 650Watt

Αντιστροφείς: Sungorw SG110kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Μάιος 2022

Θέση "ΒΟΘΩΝΑΣ", Καμένα Βούρλα

Ιδιοκτησία: Canpolat Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,42kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Recom RCM – 540Watt

Αντιστροφείς: Sungorw SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Απρίλιος 2022

Θέση "ΔΙΜΠΟΥΣΙ", Αταλάντη

Ιδιοκτησία: Megaplatanos Renewable Resources Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 499,95kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Recom RCM – 540Watt

Αντιστροφείς: Sungorw SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Απρίλιος 2022

Θέση "ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ", Ξάνθη

Ιδιοκτησία: Canpolat Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,42kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Recom RCM – 540Watt

Αντιστροφείς: Goodwe 5*100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Μάιος 2022

Θέση "ΚΙΤΡΟΥΣ", Κατερίνη

Ιδιοκτησία: Veral Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,42kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Recom RCM – 540Watt

Αντιστροφείς: Goodwe 5*100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Φεβρουάριος 2022

Θέση "ΚΑΡΒΑΛΗ 5.9", Νέα Καρβάλη

Ιδιοκτησία: MO Solar Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 499,5kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Recom RCM – 540Watt

Αντιστροφείς: Sungorw SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Απρίλιος 2022

Θέση "ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ", Λάρισα

Ιδιοκτησία: SURYA ENERGY SINGLE MEMBER P.C.

Εγκατεστημένη Ισχύς: 499,65kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: JA – 535Watt

Αντιστροφείς: Goodwe 4*120kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Φεβρουάριος 2022

Θέση "ΚΑΡΒΑΛΗ 5.2", Νέα Καρβάλη

Ιδιοκτησία: ΜΟ Solar Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 420,7kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Recom RCM – 540Watt

Αντιστροφείς: Sungorw SG110kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Νοέμβριος 2021

Θέση "ΛΟΥΤΣΕΣ", Αλμυρός

Ιδιοκτησία: PIA Energy Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,6kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Upsolar UP – M450Watt

Αντιστροφείς: Goodwe 100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Νοέμβριος 2021

Θέση "ΕΒΕΡΝΟΖΗ", Δελέρια

Ιδιοκτησία: Solutopia Two Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,6kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Risen RSM – 450Watt

Αντιστροφείς: Goodwe 100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Νοέμβριος 2021

Θέση "ΚΑΜΗΛΟΒΡΥΣΗ", Λαμία

Ιδιοκτησία: Ceto Energy Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,6kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Upsolar UP – M450Watt

Αντιστροφείς: Goodwe 100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Νοέμβριος 2021

Θέση "ΚΟΤΡΟΥΛΙ", Τύρναβος

Ιδιοκτησία: Solutopia Five Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,37kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Upsolar UP – M440Watt

Αντιστροφείς: Goodwe SG – 100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Νοέμβριος 2021

Θέση "ΓΚΟΥΜΝΙΑ", Λάρισα

Ιδιοκτησία: Solutopia Two Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,6kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Risen Solar RSM – 450Watt

Αντιστροφείς: Goodwe SG – 100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Νοέμβριος 2021

Θέση "ΔΕΝΔΡΑ", Τύρναβος

Ιδιοκτησία: Solutopia One Single member PC

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,6kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Risen Solar RSM – 540Watt

Αντιστροφείς: Goodwe SG – 100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Νοέμβριος 2021

Θέση "ΘΑΛΑΣΣΑ", Κατερίνη

Ιδιοκτησία: Ενεργειακή Κοινότητα Ιάσων 

Εγκατεστημένη Ισχύς: 999,46kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Risen Solar RSM 590Watt

Αντιστροφείς: Huawei – SUN2000 105kW & 185kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Μάρτιος 2021

Θέση "ΝΤΑΛΟΥΚΑ", Βόλος

Ιδιοκτησία: Θωμάς Κασελάς

Εγκατεστημένη Ισχύς: 499,4kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Znshine Solar ZXM6 – 440Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Μάρτιος 2021

Θέση "ΣΟΥΒΑΛΑ", Βόλος

Ιδιοκτησία: Παληαρούτα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Εγκατεστημένη Ισχύς: 399,52kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Znshine Solar ZXM6 – 440Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Μάρτιος 2021

Θέση "ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ", Ωρωπός

Ιδιοκτησία: Καλεντζάκης Χ. – Καλεντζάκης Κ. Ο.Ε.

Εγκατεστημένη Ισχύς: 399,6kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Trina Solar TSM – 540Watt

Αντιστροφείς: Huawei SUN2000 V5 100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Μάρτιος 2021

Θέση "ΓΕΦΥΡΑΚΙ", Βόλος

Ιδιοκτησία: Μελέκος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Εγκατεστημένη Ισχύς: 399,52kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Znshine Solar ZXM6 – 440Watt

Αντιστροφείς: Goodwe GW – 100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Ιούνιος 2021

Θέση "ΒΟΥΛΑ", Σπάτα

Ιδιοκτησία: Ηλιακή Φωτοβολταϊκή Αθήνας Μονοπρόσωπη

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498.96kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Trina Solar TSM – 540Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Μάιος 2021

Θέση "ΜΕΣΟΒΑΡΔΑ", Σπάτα

Ιδιοκτησία: Ηλιακή Φωτοβολταϊκή Αττικής Μονοπρόσωπη

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498.96kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Trina Solar TSM – 540Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Οκτώβριος 2020

Θέση "ΧΡΥΣΑΥΓΗ", Λαγκαδάς

Ιδιοκτησία: Νέα Ενεργειακή Κοινότητα Μυγδονιάς Ε.Π.Ε.

Εγκατεστημένη Ισχύς: 499,8kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Upsolar UP – M340Watt

Αντιστροφείς: Huawei – SUN200 KLT100kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Ιούνιος 2021

Θέση "ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑ", Σπάτα

Ιδιοκτησία: Ηλιακή Φωτοβολταϊκή Αθήνας Μονοπρόσωπη

Εγκατεστημένη Ισχύς: 499,2kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Trina Solar TSM – 540Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Απρίλιος 2020

Θέση "ΚΟΠΡΙΣΙΑ", Αυλώνας

Ιδιοκτησία: Η. Κυριακίδης Ενεργειακή Μονοπρόσωπη

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,96kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Eging PV EG – 330Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Απρίλιος 2020

Θέση "ΡΕΠΑ", Αυλώνας

Ιδιοκτησία: Αιολική Διβρής Μονοπρόσωπη

Εγκατεστημένη Ισχύς: 498,96kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Eging PV EG – 330Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Απρίλιος 2020

Θέση "ΜΑΞΙΝΤΙ", Αυλώνας

Ιδιοκτησία: Κυριακίδης Ενεργειακή Μονοπρόσωπη

Εγκατεστημένη Ισχύς: 496,76kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Eging PV EG – 330Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Κατασκευάστής: Survey Digital

Χρονολογία: Απρίλιος 2020

Θέση "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", Αυλώνας

Ιδιοκτησία: Ε. Κυριακίδης Ενεργειακή Μονοπρόσωπη

Εγκατεστημένη Ισχύς: 496,65kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Eging PV EG – 330Watt

Αντιστροφείς: Sungrow SG110kW & SG50kW

Ανάληψη κατασκευής και συντήρησης

Manufacturer: Survey Digital

Date: January 2021

"ΣΟΥΛΙ", Αμφίπολη

Ιδιοκτησία: Χατζηβασίλογλου Ευστάθιος

Εγκατεστημένη Ισχύς: 40,18kW

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: UpSolar UP-M410MH

Αντιστροφείς: Sungrow SG40kW

Construction and maintenance