Η Survey Digital  παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες O & M στα πρώτα 10MW συνολικού  χαρτοφυλακίου 40MW στην περιοχή της Μέσης Ανατολής .