Η Survey Digital παρέχει υπηρεσίας στην ΑΒΒ Ελλάδας για κεντρικούς μετατροπείς PVS800 στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.