Connection of the 99 kW park of “TirokomikesEpichirisisAgiouDimitriou S.A.”