Ο Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της Survey Digital Photovoltaics, Δρ. Κωστής Δανιηλίδης συμμετείχε τον Δεκέμβριο του 2022 στον διάλογο των Bravo Sustainability Awards. Αναφέρθηκε στο έργο της Survey Digital, καθώς και στο περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αντίκτυπο. Η παραγωγή πράσινης ενέργειας, η εξασφάλιση της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας στην κοινωνία μας και η διάθεση θέσεων εργασίες αποδεικνύουν τη θετική φύση του αποτυπώματος σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Άλλωστε, όραμα της εταιρείας αποτελεί η στήριξη των εθνικών στόχων της χώρας προσφέροντας παραπάνω ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από τα φωτοβολταϊκά. Εφαρμόζοντας πρακτικές καλής διακυβέρνησης και προσαρμόζοντας τα προϊόντα και της υπηρεσίες της σύμφωνα με τα πρότυπα της βιωσιμότητας, η Survey Digital Photovoltaics, εξακολουθεί 2 χρόνια μετά, να στηρίζει δυναμικά το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης, πραγματοποιώντας διαρκώς μέσω των κατάλληλων πρακτικών , βήματα προς την όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίησή του.

Παρακολουθήστε τον διάλογο στο: 2. Bravo 2022 – Best Practices Meeting Point 2022 – GOVERNANCE & MARKET – YouTube