Μη κατηγοριοποιημένο

/Μη κατηγοριοποιημένο

Ceto Energy Μονοπρόσωπη. Ι.Κ.Ε. – Καμηλόβρυση Λαμίας 500kW

By |Φεβρουάριος 19th, 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάση με την Pia Energy Μον. ΙΚΕ, για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 1 Φ/Β σταθμού 500kW στην Λαμία. Το έργο θα ξεκινήσει κατασκευή τον Μάρτιο του 2021 και πρόκειται να παραδοθεί σε λειτουργία αρχές Μαϊου 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Upsolar ,UP-450MH 450W Inverters Goodwe 100.

Pia Energy Μονοπρόσωπη. Ι.Κ.Ε. – Λούτσες Αλμυρός 500kW

By |Φεβρουάριος 19th, 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάση με την Pia Energy Μον. ΙΚΕ, για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 1 Φ/Β σταθμού 500kW στον Αλμυρό  Μαγνησίας. Το έργο θα ξεκινήσει κατασκευή τον Μάρτιο του 2021 και πρόκειται να παραδοθεί σε λειτουργία αρχές Μαϊου 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Upsolar ,UP-450MH 450W Inverters Goodwe [...]

Βόλος Μαγνησία 2x400kW +1x500kW EPC

By |Ιανουάριος 19th, 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάσεις για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 2 Φ/Β σταθμών 400kW και 1 Φ/Β σταθμού 500kW στον Βόλο Μαγνησίας. Τα έργα θα ξεκινήσουν κατασκευή τον Μάρτιο του 2021 και πρόκειται να παραδοθούν σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Znshine Solar Mono 440W, Inverters [...]

Solutopia 1 Energy Μονοπρόσωπη. Ι.Κ.Ε. – Δένδρα Τύρναβος 500kW

By |Ιανουάριος 18th, 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάση με την Solutopia 1 Energy Μον. ΙΚΕ, για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 1 Φ/Β σταθμού 500kW στον Τύρναβο Λάρισας. Το έργο θα ξεκινήσει κατασκευή τον Μάρτιο του 2021 και πρόκειται να παραδοθεί σε λειτουργία αρχές Μαϊου 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Upsolar ,UP-450MH 450W Inverters [...]

Solutopia 5 Energy Μονοπρόσωπη. Ι.Κ.Ε. – Κοτρούλη -ΔρόμοςΤύρναβος 500kW

By |Ιανουάριος 14th, 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάση με την Solutopia 5 Energy Μον. ΙΚΕ, για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 1 Φ/Β σταθμού 500kW στον Τύρναβο Λάρισας. Το έργο θα ξεκινήσει κατασκευή τον Μάρτιο του 2021 και πρόκειται να παραδοθεί σε λειτουργία αρχές Μαϊου 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Upsolar ,UP-430MH 430W Inverters [...]

Solutopia 2 Energy Μονοπρόσωπη. Ι.Κ.Ε. – Τύρναβος 2x500kW

By |Ιανουάριος 14th, 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάσεις με την Solutopia 2 Energy Μον. ΙΚΕ, για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 2 Φ/Β σταθμών 500kW στον Τύρναβο Λάρισας. Τα έργα θα ξεκινήσουν κατασκευή τον Μάρτιο του 2021 και πρόκειται να παραδοθούν σε λειτουργία αρχές Μαϊου 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Upsolar ,UP-450MH 450W Inverters [...]

Ηλιακή Ακτίδα Αττικής Μον. ΙΚΕ 1x500kW EPC

By |Νοέμβριος 26th, 2020|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάση με την Ηλιακή Φωτοβολταϊκή Αθήνας Μον. ΙΚΕ, για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 1 Φ/Β σταθμού 500kW στα Σπάτα Αττικής. Το έργα θα ξεκινήσει κατασκευή τον Ιανουάριο του 2021 και πρόκειται να παραδοθεί σε λειτουργία αρχές Μαρτίου 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Trina Solar Mono 540W, [...]

Ηλιακή Φωτοβολταϊκή Αθήνας Μον. ΙΚΕ 2x500kW EPC

By |Νοέμβριος 26th, 2020|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάσεις με την Ηλιακή Φωτοβολταϊκή Αθήνας Μον. ΙΚΕ, για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 2 Φ/Β σταθμών 500kW στα Σπάτα Αττικής. Τα έργα θα ξεκινήσουν κατασκευή τον Ιανουάριο του 2021 και πρόκειται να παραδοθούν σε λειτουργία αρχές Μαρτίου 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Trina Solar Mono 540W, [...]

XENERGY – Συκάμινο Ωρωπός 400kW EPC

By |Νοέμβριος 26th, 2020|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Survey Digital υπέγραψε σύμβαση για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) Φ/Β σταθμού 400kW στον Ωρωπό Αττικής. Το έργο θα ξεκινήσει κατασκευή τον Φεβρουάριο του 2021 και πρόκειται να παραδοθεί σε λειτουργία τον Μαρτίο του 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Trina Solar Mono 540W, Inverters Huawei 100kW.

2 Φ/Β έως 10MW – Hydro Solar A.E.

By |Νοέμβριος 26th, 2020|Μη κατηγοριοποιημένο|

H Survey Digital Photovoltaics αναλαμβάνει την ανάπτυξη, μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, δύο φωτοβολταϊκών έργων ισχύος έως 10 ΜW στην ελληνική επικράτεια, για την εταιρεία "Hydro Solar A.E.".

Load More Posts