Φ/Β σταθμός 399.52 kWp, στη θέση Γεφυράκι, Δήμος Αλμυρού, Μαγνησίας.