Η ομάδα της Survey Digital Photovoltaics στον Αγώνα για το Περιβάλλον στον Υμηττό.