Φ/Β σταθμός 998.28 kWp, στη θέση Θάλασσα, Δήμος Κατερίνης.