Η Survey Digital πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας   ISO 9001:2008.