Η εταιρεία Survey Digital έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015.  Το νέο σύστημα ισχύει για τις υπηρεσίες EPC και O & M.