Η Survey Digital Photovoltaics προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων Net Metering φωτοβολταϊκών για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, μέσω της χρήσης συμψηφισμού κατανάλωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια υπηρεσία που ελαχιστοποιεί το κόστος της ενέργειας με εφαρμογή της ηλεκτρικής ιδιοκατανάλωσης και αφορά την αδειοδότηση, χρηματοδότηση, σχεδίαση, προμήθεια, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 3MW για βιομηχανικούς καταναλωτές.