Περιγραφή Έργου

H Survey Digital έχει υπογράψει συμβάσεις ανάπτυξης και κατασκευής για ένα χαρτοφυλάκιο 60x500kW έργων στην ελληνική επικράτεια.