Περιγραφή Έργου

Διορθωτική & Προληπτική Συντήρηση μετατροπέων PXP-100 22XSatcon.