• Φ/Β σταθμός 998.28 kWp, στη θέση Θάλασσα, Δήμος Κατερίνης.

Project Description

Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομαστική ισχύ 998.28 kWp, στη θέση Θάλασσα, Δήμος Κατερίνης.

PV Module – Risen Solar Technology RSM120-8-590M 590W Mono crystalline

Inverters – Huawei 185kW και 100kW

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top