Ενεργειακή Κοινότητα Ιάσων ΣΥΝ. Π.Ε. – Θάλασσα 1 MW

/, Προμήθεια & Κατασκευή/Ενεργειακή Κοινότητα Ιάσων ΣΥΝ. Π.Ε. – Θάλασσα 1 MW

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομαστική ισχύ 998.28 kWp, στη θέση Θάλασσα, Δήμος Κατερίνης.

PV Module – Risen Solar Technology RSM120-8-590M 590W Mono crystalline

Inverters – Huawei 185kW και 100kW

Πληροφορίες Έργου