Περιγραφή Έργου

Μέσω των θυγατρικών της Survey Energy #1 IKE και Survey Energy #2 IKE, η Survey Digital αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο 43MW. Πρόκειται για συνολικά 6 έργα, ισχύος 6.00, 6.36, 3.48, 4.16, 10.07 και 13 MW.