• Φ/Β σταθμός 498,60kW στον Αλμυρό  Μαγνησίας

Project Description

Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομαστική ισχύ 498.60 kWp, στη θέση Λούτσες, Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας.

PV Module –UP-M450MH UPSOLAR 450W Mono crystalline

Inverters – Goodwe 100

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top