• Φ/Β σταθμός 498.37 kWp, στη θέση Κοτρούλι – Δρόμος, Δήμος Τυρνάβου Λάρισας.

Project Description

Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομαστική ισχύ 498.37 kWp, στη θέση Κοτρούλι – Δρόμος, Δήμος Τυρνάβου Λάρισας.

PV Module –UP-M430MH UPSOLAR 430W Mono crystalline

Inverters – Goodwe 100

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top