• Φ/Β σταθμός 498.60 kWp, στη θέση Δένδρα, Δήμος Τυρνάβου Λάρισας.

Project Description

Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομαστική ισχύ 498.60 kWp, στη θέση Δένδρα, Δήμος Τυρνάβου Λάρισας.

PV Module –UP-M450MH UPSOLAR 450W Mono crystalline

Inverters – Goodwe 100

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top