Περιγραφή Έργου

Μέσω της θυγατρικής της Survey Algodonera Gamma IKE , η Survey Digital αναπτύσσει ένα αυτόνομο έργο 40MW.