Φ/Β έργο 9.003,40 kWp, στην περιοχή “Ηλιόφωτο” Κιλκίς.