Φ/Β έργο 9.999,00 kWp, στην περιοχή “Ηλιόφωτο” Κιλκίς.