• Φ/Β σταθμός 399.52 kWp, στη θέση Γεφυράκι, Δήμος Αλμυρού, Μαγνησίας.

Project Description

Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομαστική ισχύ 399.52 kWp, στη θέση Γεφυράκι, Δήμος  Αλμυρού, Μαγνησίας.

PV Module –ZNSHINE SOLAR ZXM6-NHLDD 440W Mono crystalline

Inverters – Sungrow SG110CX και SG50CX

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top