Έργα σε εξέλιξη

Αναπτυξη εργων

H Survey Digital Photovoltaics αδειοδοτεί ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων  άνω των 565,3ΜW εκ των οποίων τα 543,54MW ανήκουν σε Εταιρίες ειδικού σκοπού στις οποίες η Survey Digital Photovoltaics συμμετέχει ως βασικός μέτοχος.

Survey Energy 2 IKE- 10MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 10MW στην περιοχή “Κουμαριές”, Κατερίνης.

Survey Energy 2 IKE- 4MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 4MW στην περιοχή “Μαραθούσα”, Πολύγυρος.

Survey Energy 2 IKE - 3MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3MW στην περιοχή “Μαραθούσα”, Πολύγυρος.

Survey Energy 1 IKE - 6,3MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός   φ/β σταθμού 6,3MW στην περιοχή “Παπαλέξενα”, Βόνιτσα.

Survey Energy 1 IKE - 6MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 6MW στην περιοχή “Καλαμίτης”, Θήβα.

Survey Kilkis Solar M.IKE- 7,49MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 7,49MW στην περιοχή “Ηλιόφωτο”, Κιλκίς.

Survey Kilkis Solar M.IKE- 8,15MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 8,15MW στην περιοχή “Ηλιόφωτο”, Κιλκίς.

Survey Belsolar 21 IKE- 51,1MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 51,1MW στην περιοχή “Ηλιόφωτο”, Κιλκίς.

Survey Belsolar 21 IKE- 39,2MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 47MW στην περιοχή “Ηλιόφωτο”, Κιλκίς.

Survey Belsolar 21 IKE- 4,39MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 4,39MW στην περιοχή “Ηλιόφωτο”, Κιλκίς.

Survey Belsolar 21 IKE- 58,4MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 58,4MW στην περιοχή “Γιάνγκοβα”, Χαλκιδικής.

Survey Belsolar 21 IKE- 44,8MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 44,MW στην περιοχή “Γιάνγκοβα”, Χαλκιδικής.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 2,81MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 2,81MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 2,37MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3,37MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 2,17MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 2,17MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE - 9,9MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 10,78MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 4,83MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 4,83MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 4,68MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 4,68MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 3,96MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός  φ/β σταθμού 3,96MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 3,99MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3,99MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 4,58MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός  φ/β σταθμού 4,58MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 7,96MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 7,96MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 6,73MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός  φ/β σταθμού 6,73MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Λαμία.

Survey Bel Gamma Helios IKE- 9,9MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 24,99MW στην περιοχή “Θίσβη”, Θήβα.

Survey Angodonera Gamma IKE- 9,9MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 44,MW στην περιοχή “Ηλιόφωτο”, Κικλίς.

Survey Angodonera Gamma IKE- 9,9MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 10,39MW στην περιοχή “Ηλιόφωτο”, Κικλίς.

Survey Algodonera Gamma IKE- 7,5MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός  φ/β σταθμού 7,5MW στην περιοχή “Ηλιόφωτο”, Κιλκίς.

Survey Angodonera Gamma IKE- 9MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 9MW στην περιοχή “Ηλιόφωτο”, Κικλίς.

Survey Bel Gamma ECO - 5,65MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 5.65MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 3,35MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3,35MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 3,48MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3,48MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 3,85MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3,85MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 2,75MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 2,75MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 4,14MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 4,14MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 2,57MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 2,57MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 3,17MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3,17MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 5,04MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 5,04MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 3,54MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3,54MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 2,18MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 2,18MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 3,01MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3,01MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.

Survey Bel Gamma ECO - 3,65MW

Η Survey Digital κατέθεσε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια παραγωγής ενός φ/β σταθμού 3,65MW στην περιοχή “Κόμνηνα”, Καμένα Βούρλα.