Φ/Β έργο 2.999,68 kWp, στην περιοχή “Μαραθούσα” Πολύγυρος.