Φ/Β έργο 9.365,07 kWp, στην περιοχή “Ηλιόφωτο” Κιλκίς.